Vill du vara med?

Västergötlands Dragspelsförbund är ett förbund som jobbar för att främja dragspelandet och dragspelsmusiken.

Vi jobbar aktivt med att få dragspelandet och dragspelsmusiken att blomstra och utvecklas. Vi värnar om att få in barn och unga i denna härliga gemenskap som finns bland oss musikanter och musikälskare. Vi uppmuntrar musicerande över åldersgränser och musikstilar, vi vill sammanföra olika instrumentalister för att skapa ny och spännande musik. Vi vill naturligtvis samtidigt värna om den traditionella dragspelsmusiken.

Vill du vara med och bygga på en framtid för dragspelet, dess utövare och åhörare, gå gärna med i vårt förbund. Ett medlemskap kostar endast 200 kronor per år för vuxna. För ungdomar, vilket man är till och med det år man fyller 25 år, kostar det bara 50 kronor per år.

Du blir medlem genom att sätta in medlemsavgiften på plusgirokonto: 41 18 92-3
Uppge: Namn, adress, telefonnummer samt Medlem 2021

Välkommen in i vår fantastiska gemenskap!