Vill du vara med?

Västergötlands Dragspelsförbund.

Västergötlands Dragspelsförbund är en förening som verkar för att främja dragspelandet och dragspelsmusiken.

Vi jobbar aktivt med att få dragspelandet och dragspelsmusiken att blomstra och utvecklas. Vi verkar särskilt för att få med barn och unga i denna härliga gemenskap som finns bland oss musikanter och musikälskare. Vi uppmuntrar musicerande över åldersgränser och musikstilar, vi vill också sammanföra olika instrumentalister för att skapa ny spännande musik. Vi vill naturligtvis samtidigt värna om den traditionella dragspelsmusiken.

Vill du vara med och bygga en framtid för dragspelet, dess utövare och åhörare, bli medlem i vår förening. Ditt medlemskap stärker och stödjer vår verksamhet, och vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta anordna våra evenemang så som spelträffar, ungdomsläger, ensemblehelger m.m.

Medlemskapet kostar 200 kronor per år för vuxna. För ungdomar, till och med det år man fyller 25 år, kostar medlemskapet bara 50 kronor per år. En nyhet är också vårt familjemedlemskap, där du kan välja att anmäla hela familjen för 300 kr per år!

Medlemsavgiften inbetalas till plusgirokonto

41 18 92 – 3 Västergötlands Dragspelsförbund

Uppge: Namn, medlem 2023.

Ny medlem: även adress, telefonnummer, och e-postadress

Välkommen in i vår fantastiska gemenskap!