Vill du vara med?

Västergötlands Dragspelsförbund.

Västergötlands Dragspelsförbund är en förening som verkar för att främja dragspelandet och dragspelsmusiken.

Vi jobbar aktivt med att få dragspelandet och dragspelsmusiken att blomstra och utvecklas. Vi verkar särskilt för att få med barn och unga i denna härliga gemenskap som finns bland oss musikanter och musikälskare. Vi uppmuntrar musicerande över åldersgränser och musikstilar, vi vill också sammanföra olika instrumentalister för att skapa ny spännande musik. Vi värnar naturligtvis samtidigt om den traditionella dragspelsmusiken.

Vill du vara med och bygga en framtid för dragspelet, dess utövare och åhörare, bli medlem i vår förening. Ditt medlemskap stärker och stödjer vår verksamhet, och vi behöver ditt stöd alldeles särskilt nu så att vi kan genomföra alla våra planerade evenemang och även en del spännande nyheter som vi har på agendan.

Betala in medlemsavgiften för 2024 nu så får du möjlighet att ta del av alla rabatter som vi från och med detta år inför på alla deltagaravgifter och entréavgifter till alla våra egna evenemang!

Medlemskapet kostar 200 kronor per år för vuxna. För ungdomar, till och med det år man fyller 25 år, kostar medlemskapet bara 50 kronor per år.  Du kan också välja vårt familjemedlemskap, där du kan anmäla hela familjen för 300 kr per år!

Medlemsavgiften inbetalas till plusgirokonto

41 18 92 – 3 Västergötlands Dragspelsförbund

Uppge: Namn, medlem 2024.

Ny medlem: även adress, telefonnummer, och e-postadress

Välkommen in i vår fantastiska gemenskap!