Spelträffen i Borås 2015

Allspelet hölls i det största rum som lokalerna hade att erbjuda
I lokalerna fanns också mindre utrymmen lämpade för ensemblespel
Viktor, Gustav och Magnus spelar tillsammans
Den närmsta musikanten, Viktor, spelar tillsammans med Johnny, Gustav och Jesper