Bilder på den nya Styrelsen 2022

År 2022 valdes en ny sammansättning av styrelsen att leda förbundet i allt arbete med evenemang m.m.
Jesper Lindholm: Ordförande
Sara Lundgren: Vice Ordförande
Solweig Pettersson: Kassör
Fritiof Hedman: Sekreterare
Viktor Eliasson: Ledamot