Spelträffen i Skövde 2018

Spelträffen förbereds

Strax efter att portarna öppnats inleddes spelträffen med allspel

Allspelet bjöd på olika typer av instrument
Och innehöll musikanter i varierande åldrar

Fika fanns för den hungrige att köpa direkt på plats

Efter att allspelet var färdigspelat delade musikanterna upp sig i mindre grupper

Göran & Göran hamnade slumpmässigt nog i samma stämma
Efter att ha spelat dragspel i en hel dag…
…kan det vara behövligt att variera sig emellanåt