Ensemblehelg på Karlsrogården 2021

År 2021 var det inte många av våra evenemang som kunde genomföras på grund av ytterligare förvärrad smittspridning av coronaviruset. Men det evenemang som vi kunde genomföra var Ensemblehelgen, då smittspridningen la sig något under hösten.
Detta år så var vi 12 deltagare + ledaren för ensemblehelgen, Stefan Wenerklang. Namnen på deltagarna följer här:
Anna-Karin Axsäter,
Åke Persson,
Julian Hagerö,
Ingrid Olofsson,
Erika Sternerson,
Kenneth Andersson,
Kerstin Stenberg,
Marie-Louise Lilja Svensson,
Jesper Lindholm,
Sara Lundgren,
Göran Johansson,
och Viktor Eliasson.
Med och skötte matlagningen och mycket annat runtom lägergården var Solweig Petterson,
och Marie Hagerö (2a till vänster).
Ensemblespel i stor grupp.

Karlsrogården var som vanligt en fantastisk plats att hålla läger på. Vi blev även bjudna på vackert höstväder under helgen.
Som tidigare år så anordnades det en tipspromenad för deltagarna mellan allt ensemblespel.

Sara var den som anordnade tipspromenaden och hittade på alla frågor, samt rättade svaren efteråt.