Styrelsen

Ordförande: Jesper Lindholm
Sekreterare: Elin Öjefelt Bäckström
Kassör: 
Solweig Pettersson
Ledamot – vice ordförande: Fritiof Hedman
Ledamot: Sara Lundgren